Menu

Open alles | Sluit alles

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Op 4 februari 2014 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Dinsdag 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd en de Wnra aangenomen.

Bij brief van 20 januari 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kennen gegeven dat de Wnra naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt.

Grote impact voor overheidsorganisaties

De inwerkingtreding van de Wnra heeft een grote impact op het merendeel van de overheidsorganisaties en de daar werkzame ambtenaren. De aanstelling van de ambtenaar wordt bij de inwerkintreding van de wet automatisch een arbeidsovereenkomst. Alle afspraken die met individuele ambtenaren zijn gemaakt zullen onderdeel van die arbeidsovereenkomst worden. Deze afspraken moeten dus worden geïnventariseerd. De rechtspositieregeling die op de ambtenaren van toepassing is, wordt eveneens bij de inwerkintreding van de wet van rechtswege een ‘fictieve’ cao.

Voordat de Wnra naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt, zal eerst een implementatietraject volgen. Tijdens de implementatieperiode kunnen HR-adviseurs en juristen worden geschoold in het privaatrecht en personeelshandboeken en aanstellingen worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Met de vermoedelijke inwerkingtreding van de Wnra in januari 2020 hebben overheidswerkgevers nog ongeveer drie jaar om deze zaken te regelen en om over een cao te onderhandelen.

De Ambtenarenwet blijft na de normalisering bestaan en van toepassing. Daardoor worden ook publieke werkgevers waar nu al het civiele arbeidsrecht van toepassing is, geraakt. Typisch ambtenaarrechtelijke zaken als het afleggen van de eed en integriteitsbepalingen worden daar toepasselijk. Ook dat zal aanpassingen vergen.

Alles op een rij

Op deze website vindt u de complete parlementaire geschiedenis van de Wnra. Per wet is overzichtelijk weergegeven:

– welk artikel wijzigt;
– wat de wijziging inhoudt;
– hetgeen in de parlementaire geschiedenis over dat specifieke artikel is gezegd.

Onder ‘Wijzigingen Ambtenarenwet’ vindt u bovendien een integrale tekst van de Ambtenarenwet zoals die zal luiden als het wetsvoorstel in werking treedt. Onder ‘Wetsdossier inclusief kamerstukken’ treft u de complete kamerstukken aan (inclusief hyperlinks), zodat u alle relevante documenten onder handbereik heeft.

Blijf op de hoogte

Het Expertteam Normalisering van Pels Rijcken houdt u graag op een toegankelijke, snelle manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Normalisering. Dat doen ze via het blog Arbeids- en Ambtenarenrecht. Hier vindt u het laatste nieuws, uitspraken, publicaties, interviews en nog veel meer.

Wilt u op de hoogte gehouden worden betreffende het laatste nieuws op het gebied van Normalisering? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief of download de whitepaper Normalisering.

Vragen?

Heeft u vragen over wat u moet doen om uw organisatie voor te bereiden op de Normalisering? Neem contact op met Sandra van Heukelom-Verhage, Monique de Witte-van den Haak of Marije Schneider.

Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en bieden u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met ons te spreken over de wijzigingen in het arbeids- en ambtenarenrecht. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een vrijblijvende brainstormsessie bij uw organisatie. Ook organiseren wij de komende periode diverse bijeenkomsten over dit onderwerp.

Nieuwsbrief_280x77
Share This