Normalisering.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Normalisering.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Op 4 februari 2014 is de Wet door de Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels is de Wet, verspreid over drie dagen, door de Eerste Kamer behandeld. Dinsdag 8 november heeft de Eerste Kamer gestemd en de Wnra aangenomen.

Grote impact voor overheidsorganisaties

De inwerkingtreding van de Wnra heeft een grote impact op het merendeel van de overheidsorganisaties en de daar werkzame ambtenaren. De aanstelling van de ambtenaar wordt bij de inwerkintreding van de wet automatisch een arbeidsovereenkomst. Alle afspraken die met individuele ambtenaren zijn gemaakt zullen onderdeel van die arbeidsovereenkomst worden. Deze afspraken moeten dus worden geïnventariseerd. De rechtspositieregeling die op de ambtenaren van toepassing is, wordt eveneens bij de inwerkintreding van de wet van rechtswege een ‘fictieve’ CAO. Vanaf het moment dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen treedt dit niet direct in werking. Eerst zal een implementatietraject volgen. HR-adviseurs en juristen kunnen dan worden geschoold in het privaatrecht en personeelshandboeken en aanstellingen worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Dat geeft overheidswerkgevers nog ongeveer drie jaar om deze zaken te regelen en om over een CAO te onderhandelen. Pas daarna zal de wet daadwerkelijk in werking treden.

De Ambtenarenwet blijft ook na normalisering bestaan en van toepassing. Daardoor worden dan ook publieke werkgevers waar nu al het civiele arbeidsrecht van toepassing is geraakt. Typisch ambtenaarrechtelijke zaken als het afleggen van de eed en integriteitsbepalingen worden ook daar toepasselijk. Ook dat zal aanpassingen vergen.

Alles op een rij

Op deze website vindt u de complete parlementaire geschiedenis van de Wnra. Per wet is  overzichtelijk weergegeven:

– welk artikel wijzigt;
– wat de wijziging inhoudt;
– hetgeen in de parlementaire geschiedenis over dat specifieke artikel is gezegd.

Onder ‘Wijzigingen Ambtenarenwet’ vindt u bovendien een integrale tekst van de Ambtenarenwet zoals die zal luiden als dit wetsvoorstel in werking treedt. Onder ‘Wetsdossier inclusief kamerstukken’ treft u de complete kamerstukken aan (inclusief hyperlinks), zodat u alle relevante documenten onder handbereik heeft.

Blijf op de hoogte

Het expertteam Normalisering van Pels Rijcken houdt u graag op een toegankelijke, snelle manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Normalisering. Dat doen ze via het blog Arbeids- en Ambtenarenrecht. Hier vindt u het laatste nieuws, uitspraken, publicaties, interviews en nog veel meer. Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief of bijeenkomsten? Ga dan naar normalisering.nl en meld u aan.

Vragen?
Heeft u vragen over wat u moet doen om uw organisatie voor te bereiden op de Normalisering ? Neem contact op met Sandra van Heukelom-Verhage of Monique de Witte-van den Haak.

Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en bieden u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met ons te spreken over de wijzigingen in het arbeids- en ambtenarenrecht. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een vrijblijvende brainstormsessie bij uw organisatie. Ook organiseren wij de komende periode diverse bijeenkomsten over dit onderwerp.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 december 2016 om 15:59