Normalisering.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Normalisering.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Op 4 februari 2014 is de Wet door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is op 22 september jl. behandeld door de Eerste Kamer. Op 10 november 2015 zou de voortgezette behandeling van het wetsvoorstel plaatsvinden. De indieners van het wetsvoorstel hebben na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inmiddels verzocht om voortzetting van de behandeling. De commissie heeft de Kamervoorzitter voorgesteld om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 27 september 2016 voort te zetten.

Impact

De inwerkingtreding van de Wnra heeft een grote impact op alle overheidsorganisaties en haar ambtenaren. Zo moeten collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten om de rechtspositieregelingen te vervangen, HR-adviseurs en juristen worden geschoold in het privaatrecht en personeelshandboeken en aanstellingen worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Website normalisering.nl

Op deze website vindt u de complete parlementaire geschiedenis van de Wnra. Per wet is  overzichtelijk weergegeven:

– welk artikel wijzigt;
– wat de wijziging inhoudt;
– hetgeen in de parlementaire geschiedenis over dat specifieke artikel is gezegd.

Onder ‘Wijzigingen Ambtenarenwet’ vindt u bovendien een integrale tekst van de Ambtenarenwet zoals die zal luiden als dit wetsvoorstel in werking treedt. Onder ‘Wetsdossier inclusief kamerstukken’ treft u de complete kamerstukken aan (inclusief hyperlinks), zodat u alle relevante documenten onder handbereik heeft.

Kortom, een wetsvoorstel was nog nooit zo overzichtelijk. Deze website is onmisbaar voor de jurist die zich bezighoudt met het ambtenarenrecht en zich wil voorbereiden op de normalisering.

Contact

De website wordt continu up-to-date gehouden. Mist u iets of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, wendt u zich dan tot de redactie via normalisering@pelsrijcken.nl.

Bron van Inzicht

Het expertteam Normalisering van Pels Rijcken houdt u graag op een toegankelijke, snelle manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Normalisering. Dat doen ze via het online kennisplatform Bron van Inzicht. Hier vindt u het laatste nieuws, uitspraken, publicaties, nieuwsbrieven, interviews en nog veel meer.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 1 juni 2016 om 07:54